Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

RELASJON OG KROPP

Boken kan kjøpes fra Tanum nettbokhandel eller Kolofon Forlag

Terapi innebærer alltid en form for relasjon mellom pasient og terapeut. Denne boken er skrevet for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som har interesse for det relasjonelle møtet i terapi. Boken tar for seg relasjon som begrep, og hvordan det blir forstått i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi. Er det mulig å integrere de enkelte tilnærmingene til begrepet relasjon? 

Boken viser hvordan relasjonsbegrepet blir oppfattet og beskrevet i dag og utvider grunnlaget for å forstå og utforske vanskelige og utfordrende terapeut-pasient-relasjoner.

Jorunn Lien har mastergrad i psykisk helsearbeid og arbeider som psykomotorisk fysioterapeut og karakteranalytiker i privat praksis. Hun er veileder ved videreutdanning for psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet-storbyuniversitetet og er tilknyttet tverrfaglig utdanning ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

0