Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Om terapeuten

Utdannelse:

 • Master i Psykisk helsearbeid, HiOA, 2016
 • Videreutdanning innen Karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi ved Norsk Institutt for Karakteranalyse, 4-årig videreutdanning, 2013
 • Pedagogisk veilederutdanning for helsepersonell, HiOA, 2011
 • Videreutdanning innen Norsk psykomotorisk fysioterapi, 3-årig, 2007
 • Div. kurs og interesse for Video Intervensjons Terapi (VIT) der samspillet/relasjonen utforskes ved mikroanalyse
 • Er veileder for videreutdanningsstudenter innen psykomotorisk fysioterapi ved HiOA
 • Kurs innen komplett lymfødembehandling som er en behandlingsform for kreftpasienter som har utviklet lymfødem etter kreftbehandling

Klinisk erfaring:

 • Allsidig klinisk erfaring fra fysikalsk praksis, psykisk helsevern og privat psykomotorisk praksis
 • Språk- og talevansker (Bredvet kompetansesenter)
 • Arbeid med bosniske flyktninger i Bosnia (Norges Flyktningråd)
 • Arbeid i psykisk helsevern dvs psykiatriske avdelinger, akuttavdeling og subakutte avdelinger
 • Samarbeid med Kreftforeningen om pasientreiser for hode-, halskreftopererte

Behandlingstilnærming:

 • Bakgrunn fra Norsk psykomotorisk fysioterapi og Karakteranalytisk og kroppsorientert psykoterapi
 • Terapien har et relasjonelt psykodynamisk fokus med innslag av andre tilnærminger som psyko/fysioedukasjon, kognitiv- og systemisk tenkning.
0