-
 
Om terapeuten

Utdannelse:
       
 • Master i Psykisk helsearbeid, HiOA, 2016
 • Videreutdanning innen Karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi ved Norsk Institutt for Karakteranalyse, 4-årig videreutdanning, 2013
 • Videreutdanning innen Norsk psykomotorisk fysioterapi, 3-årig, 2007
 • Div. kurs og interesse for Video Intervensjons Terapi (VIT) der samspillet/relasjonen utforskes ved mikroanalyse 
 • Er veileder for videreutdanningsstudenter innen psykomotorisk fysioterapi ved HiOA
 • Kurs innen komplett lymfødembehandling som er en behandlingsform for kreftpasienter som har utviklet lymfødem etter kreftbehandling
 
 
Klinisk erfaring:
        
 • Allsidig klinisk erfaring fra fysikalsk praksis, psykisk helsevern og privat psykomotorisk praksis
 • Arbeid med bosniske flyktninger i Bosnia (Norges Flyktningråd)
 • Arbeid i psykisk helsevern dvs psykiatriske avdelinger, akuttavdeling og subakutte avdelinger 
 • Samarbeid med Kreftforeningen om pasientreiser for hode-, halskreftopererte
 

Behandlingstilnærming:

 • Bakgrunn fra Norsk psykomotorisk fysioterapi og Karakteranalytisk og kroppsorientert psykoterapi
 
 • Terapien har et relasjonelt psykodynamisk fokus med innslag av andre tilnærminger som psyko/fysioedukasjon, kognitiv- og systemisk tenkning.