-
Kontakt meg
  • Telefon: 911 39 746.
  • Brev kan sendes til Psykomotorisk fysioterapeut Jorunn Lien Holmenveien 5, 0374 Oslo
 
Kontoradresse
  • Holmenveien 5, 0374 Oslo i 2. etg over Ark bokhandel
 
Adkomst:
  • Bil: Parkeringsautomater på Vinderen
  • T-bane: Bane 1, Vinderen stasjon
  • Buss: Nr. 46, holdeplass Vinderen 
Kart:
 
 
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.