Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Terapi

Utgangspunktet for terapien er at kropp, følelser og tanker fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med våre omgivelser og relasjoner. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og er derfor en viktig kilde til selvinnsikt. Terapien tar hensyn til den enkeltes opplevelser, emosjonelle, fysiske og relasjonelle belastninger og ressurser, tilknytningshistorie, sykdommer og traumer. Vi vet at langvarige belastninger kan gi økt kroppslig beredskap som kan føre til kroppslig og vegetativ overaktivering som over tid kan gi symptomer som f.eks. anspenthet, hodepine, svimmelhet, muskelsmerter, tretthetsfølelse, søvnvansker, mage- og tarmsymptomer osv.

Terapien forsøker bl.a. å bidra til økt selvinnsikt og mestring gjennom samtaler og ulike terapeutiske kroppsintervensjoner.

På Facebook kan en lese mer om psykomotorisk fysioterapi under Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.

Videre har terapeuten relasjonell psykoterapeutisk kompetanse i form av en 4-årig videreutdanning innen Karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Utdanningen er støttet av Helsedirektoratet.

0