top of page

Terapi

Utgangspunktet for terapien er at kropp, følelser og tanker fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med våre omgivelser og relasjoner. Kroppen forstås som bærer av viktige erfaringer og er derfor en viktig kilde til selvinnsikt. Terapien tar hensyn til den enkeltes opplevelser, emosjonelle, fysiske og relasjonelle belastninger og ressurser, tilknytningshistorie, sykdommer og traumer. Vi vet at langvarige belastninger kan gi økt kroppslig beredskap som kan føre til kroppslig og vegetativ overaktivering som over tid kan gi symptomer som f.eks. anspenthet, hodepine, svimmelhet, smerter, tretthetsfølelse, utmattethet, søvnvansker, mage- og tarmsymptomer osv.

Terapien forsøker bl.a. å bidra til økt selvinnsikt og mestring gjennom samtaler og ulike terapeutiske kroppsintervensjoner.

På Facebook kan en lese mer om psykomotorisk fysioterapi under Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi.

Terapeuten har en relasjonell psykoterapeutisk kompetanse i form av en 4-årig videreutdanning innen Karakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi. Utdanningen er støttet av Helsedirektoratet.


Jeg tilbyr terapi i min praksis på Vinderen, over video/telefon eller utendørs I nærliggende skog på Midtstuen.

bottom of page